IDÉ & PROJEKT

Det Kjelvis har sysslat med och arbetar med idag är ursprungligen idéer som har poppat upp i min skalle. En del av det som återfinns på denna webbplats är sådant som förverkligats. Jag får fortfarande idéer som jag på olika vis försöker hantera.


Idéerna kommer när jag upptäcker saker och förhållanden som antingen inte fungerar så bra eller skulle kunna förbättras. Skolan och äldreomsorgen är de två områden jag har försökt och fortfarande försöker förändra. Förbättringspotentialen är stor på båda dessa områden och jag har mängder av idéer och lösningar på de problem som finns.


ÄLDREOMSORG

Jag har fått chansen att på äldreboendena Bågen på Teleborg och Toftagården i Sandsbro i Växjö försöka skapa en modell för hur jag tycker ett äldreboende borde vara. Det baseras på en idéskiss  jag gjorde år 2021.  Jag bearbetar de huvudproblem jag tycker finns:

  1. Brist på sysselsättning.
  2. Isolering och ensamhet.
  3. Digitalt utanförskap.


Som en inledning besöker jag boendet och hjälper till vid de aktiviterer som redan finns, och samtalar med personal och gäster. Jag försöker lära mig deras namn och lite om deras bakgrund. När de gamla undrar vad jag gör där säger jag att jag är praktikant. Jag är helt klart alldeles för gammal för att vara PRAO-elev.


Jag arbetar ideellt med detta utan ekonomskt stöd.  Är du intresserad av att ha kul och hänga på så är du välkommen att ta kontakt med mig. 


BILTRAFIK

Den ökande biltrafiken i Växjö stad har jag funderat över. Min lärarkollega Kurt Magnusson och jag gjorde år 2018 en stor trafikflödesundersökning i och runt Fagrabäcksrondellen, som det finns planer på att radikalt bygga ut. Den resulterade i att den allmänna meningen ”det är halvtimmeslånga köer i Fagrabäcksrondellen” kunde vederläggas och sorteras in under ”fake news”. Beslutande politiker tog dock ingen notis om undersökningen och inte heller om de konkreta åtgärder jag tog fram för att åtgärda problematiken i hela Växjö stad – inte enbart i en korsning - med alltför många fordon igång samtidigt.

Undersökningen 2017


Utvecklingen sedan dess har varit att köerna ökar i många stadens korsningar inte enbart under rusningstid. Någon plan, mer än att vi uppmanas att cykla mer, för att åtgärda detta verkar inte finnas.


Jag följde upp min undersökning 2017 med ytterligare en där jag även belyste orsakerna till att vägnätet i Växjö (och t.ex. i Jönköping och Skövde) är överbelastat. Botemedlel finns.  

Undersökningen 2021


VÄGSLITAGE

Det vägslitage som däck, mest dubbade, åstadkommer i form av spårrännor har jag även forskat i och tagit fram lösningar som skulle kunna få ner kostnaden för vägunderhåll betydligt. De experter jag kontaktat på myndigheterna medger att förslaget är vettigt men inget har hänt såvitt jag vet. 

Artikel


Kjelvis åtar sig att studera och komma med lösningsförslag inom många fler områden än de här. Naturligtvis är vi mycket intresserade att arbeta vidare med de frågor som nämns ovan också. Inspirationsföreläsningar för skol- och äldreomsorgspersonal är även det möjligt. Skolan är det område där jag har arbetat hårt för att åstadkomma förbättringar.