IDÉ & PROJEKT

Det Kjelvis har sysslat med och arbetar med idag är ursprungligen idéer som har poppat upp i min skalle. En del av det som återfinns på denna webbplats är sådant som förverkligats. 


Idéerna kommer när jag upptäcker saker och förhållanden som antingen inte fungerar så bra eller skulle kunna förbättras. Skolan och äldreomsorgen är de två områden jag har försökt och fortfarande försöker förändra. Förbättringspotentialen är stor på båda dessa områden och jag har mängder av idéer och lösningar på de problem som finns.


TABERGSÅDALENS VANDRINGSCENTRUM

Jag är idégivare till det vandrings- och aktivitetscentrum som är under uppbyggnad i Tabergsådalen, Månsarp-Hovslätt. Jönköpings kommun är projektägare och har från Leader erhållit två miljoner i bidrag. Projektet ska vara avslutat i slutet på 2025 men redan sommaren 2024 kommer en del att presenteras och öppnas. 


Joel Käll är kommunens man i projektet. Han leder Centrumgrupperna i de fyra samhällen i Tabergådalen. Dessa grupper ger oss synpunkter på arbetet och kommer med idéer till exempel hur vandringsslingorna ska dras.  Köpmannaföreningen i Taberg stöttar projektet och Hembygdsföreningen deltar mycket aktivt. 


Joel ansvarar för det arbete som sker inne i Gruvan. Där har en gruvgång säkrats och en trappa byggts för att möjliggöra en längre guidning inuti Berget.  Från säsongen 2024 kommer man att kunna gå in i en gruvgång och komma ut i en annan och därigenom kan besökarna se mer av de många gångar som hittills varit stängda. 


I det fria, där jag är projektledare, skapas ett system av slingor som alla börjar (och slutar) framför Hotell Taberg / stationen i centrala Taberg. Dit kan man enkelt ta sig med tåg, buss, bil eller cykel, välja en slinga som passar i den omväxlande naturen och gå den.  Det blir omkring 15 slingor av olika längd och svårighetsgrad framtagna av en arbetsgrupp.  Längs de kortaste, lämpliga för familjer, kommer det att erbjudas flera varierande aktiviteter som man kan syssla med under en paus i vandrandet.  Befintliga lekplatser och idrottsplatser hoppas vi att kunna utnyttjas, precis som de grillplatser och övernattningsställen som finns längs slingorna. 


Vi har siktat på att så långt det är möjligt dra slingorna i naturen och undvika gator inne i samhällena och de större vägarna. För att uppnå detta har vi röjt gamla igenvuxna och glömda stigar längs Tabergsån norrut från Bergets gård.  


Vi är en grupp frivilliga, huvudsakligen från Hembydsföreningen, som arbetar med ovanstående, kommunens folk gör de större arbetena och röjningar (som just nu på Masugnsbacken i Taberg och sedan på Nyponkullen i Norrahammar) och för mer avancerade arbeten tas entrprenörer in. 


På intressanta platser (torp, flyttblock, domarringar, kvarnar, elverk, fabriker, hus, masugnsplatser och så vidare) ska vi sätta upp QR-koder så vandrarna får information om historia och kultur.  Varje information ska helst inledas med ett gammalt foto som visar platsen förr.  Språken blir svesnka, engelska och tyska. 


Här är ett exempel på slingor och aktiviteter. Detta är norrut, 1 och 2 är familjeslingor:

1.  Kort som passar familjer med små barn - passerar lekplatsen på Bråten, där jag arbetar på en idé med fotbollsgolf på den stora grönytan där.

2.  Till Norre Hammaren på den allra äldsta vägen mellan Taberg och Norrahammar och Tabergåleden längs åns östra sida tillbaka.  Frisbeegolf på den tre meter breda häradsvägen och grillning och lek vid den underbara Figebäcken. 

3. Nyponkullen i Norrahammar och tillbaka på Åsa gärde och förbi Åsasjön. Kommunen ska avverka för utsikt (över Norrahammar, Vättern och Berget) på flera ställen på den imponerande kullen. Slingan passerar även Bruket.

4. Hassafall via Hovslätts Hembygdsgård, idrottsplats och tillbaka över Hovslätts ängar, Liseberg. Vi arbetar med hur man ska skapa en ytterligare slinga i Hovslätt. 


Alla befintliga vandringsleder och redan etablerade slingor, som den fina vid Hassafall och upp på Taberg kommer förstås att vara orörda. Likaså Tabergsåleden och Pilgrimsleden, precis som idrottsklubbarnas olika motionsspår. 


Kan man "gå på" slingan på andra ställen än i centrala Taberg?  Absolut! För de två längre slingorna ovan fungerar parkeringen vid Bruket resp. Hovslätts Hembygdsgård perfekt. Man måste således inte ta sig till Taberg. För att kunna välja bland olika slingor är det dock nödvändigt. 


Några åtgärder är klara:

 • röjning för utsikt har skett på Bergets topp och längs stigen Gruvan-Bergtemplet
 • röjning i Drummaskogen längs den torrlagda Matteskanalen
 • några platser för fiske från land är röjda på Månsarpasjöns östra sida 
 • underdelen av skidbacken på Åvägen har röjts. Vi har stort behov av fler frivilliga och vi har gott om trevliga uppgifter:

 • räfsning av röjda stigar
 • klippning av gräs på stigarna
 • utplaceringen av spänger
 • lagning av en raserad stentrappa
 • hitta platser som har behov av avverkning för bättre utsikt
 • kontakta markägare för information och tillstånd
 • bevaka och informera om arbetet i sociala media - inte alls skött hittills
 • intressera pressen och media att göra reportage 
 • fotografering
 • filmning
 • skriva texter till QR-koder inte minst för Norrahammar och Hovslätt
 • tillverka material till aktiviteter, styltor, balansbommar etc
 • ta fram souvenirer.


Vi håller till dels på hotellet och dels i Hembygsföreningens arkiv i gamla kommunalhuset.  Ring eller maila mig om detta verkar kul - det är det verkligen.  Ring mig även om du har frågor och ideér till utomhusaktiviteter.


Du kanske fortfarande undrar varför?

 • locka fler besökare, svenska och utländska, till dalen
 • locka ut fler i naturen
 • få våra barn och ungdomar att vistas mer utomhus
 • erbjuda klart utökad information.


ÄLDREOMSORG

Jag har varit en del på äldreboenden i Växjö för att hjälpa aktivitetsansvariga och se hur allt fungerar. Jag har tänkt till och sammanfattat detta i den idéskiss  jag gjorde år 2021.  Jag bearbetar några av de problem jag tycker finns:

 1. Brist på sysselsättning.
 2. Isolering och ensamhet.
 3. Digitalt utanförskap.


Jag har besökt boendena och hjälpt till vid de aktiviterer som redan finns, och har samtalat med personal och gäster. Jag försöker lära mig deras namn och lite om deras bakgrund. När de gamla undrar vad jag gör där säger jag att jag är praktikant. Jag är helt klart alldeles för gammal för att vara PRAO-elev.


Jag har ännu inte försökt genomföra de idéer som finns i skissen, men jag skulle förstås gärna vilja försöka med det. nånstans. Kontakta mig om intresse finns


Jag arbetar ideellt utan ekonomskt stöd.  Jag spelar musik och leder musikfrågesporter ibland.  Allsång till Trettiofyran blir det förstås. Är du intresserad av att ha kul och hänga på så är du välkommen att ta kontakt med mig. 


BILTRAFIK

Den ökande biltrafiken i Växjö stad har jag funderat över. Min lärarkollega Kurt Magnusson och jag gjorde år 2018 en trafikflödesundersökning i och runt Fagrabäcksrondellen, som det finns planer på att radikalt bygga ut. Den resulterade i att den allmänna meningen ”det är halvtimmeslånga köer i Fagrabäcksrondellen” kunde vederläggas och sorteras in under ”fake news”. Beslutande politiker tog dock ingen notis om undersökningen och inte heller om de konkreta åtgärder jag tog fram för att åtgärda problematiken i hela Växjö stad – inte enbart i en korsning - med alltför många fordon igång samtidigt.

Undersökningen 2017


Utvecklingen sedan dess har varit att köerna ökar i många av stadens korsningar inte enbart under rusningstid. Någon plan, mer än att vi uppmanas att cykla mer, för att åtgärda detta verkar inte finnas.


Jag följde upp min undersökning 2017 med ytterligare en där jag belyste orsakerna till att vägnätet i Växjö (och t.ex. i Jönköping och Skövde) är överbelastat. Botemedlel finns.  

Undersökningen 2021


Mitt arbete verkar ha varit förgäves för nu har Fyllerydsskogen röjts och planerna verkar sättas i verket. Ja, ja. 


VÄGSLITAGE

Det vägslitage som däck, mest dubbade, åstadkommer i form av spårrännor har jag även forskat i och tagit fram lösningar som skulle kunna få ner kostnaden för vägunderhåll betydligt. De experter jag kontaktat på myndigheterna medger att förslaget är vettigt men inget har hänt såvitt jag vet. 

Artikel


Kjelvis åtar sig att komma med lösningsförslag inom många fler områden än de här. Naturligtvis är vi mycket intresserade att arbeta vidare med de frågor som nämns ovan. Inspirationsföreläsningar för skol- och äldreomsorgspersonal ger vi gärna. Skolan är det område där jag har arbetat hårdast för att åstadkomma förbättringar.  Det har dock varit svårt.